PROMOCYJNA SPRZEDAŻ !!!

R O L P O L-ŻYWIENIE ZWIERZĄT

64-600 OBORNIKI, UŚCIKOWO 37 J, Tel:0/61 29 63898, Fax:0/61 29 71210

 

PROMOCYJNA SPRZEDAŻ PASZ I KONCENTRATÓW !!!

W dniach od 01.10.2014 r do 30.09.2015 r prowadzimy sprzedaż pasz i koncentratów w ramach promocji zakończonej ośmiodniowym zagranicznym wyjazdem integracyjnym.

Warunkiem udziału jednej osoby w w/w wyjeździe jest sprzedaż pasz i koncentratów w tym okresie w wysokości 720.000,00 zł (60.000,00 zł miesięcznie). Przy większych obrotach analogicznie kwalifikuje się większa liczba osób.

Jednocześnie w tym samym okresie prowadzimy promocyjną sprzedaż śruty sojowej i rzepakowej. Dla trzech firm, które uzyskają największy obrót w tej sprzedaży przysługuje jedno miejsce dla każdej z tych firm w ośmiodniowym zagranicznym wyjeździe integracyjnym.

Więcej szczegółów udzielimy w późniejszym terminie. Po upływie każdego miesiąca będą podawane do wiadomości klientów uzyskane wyniki.

 

świnki małe